Hjem » nasjonalpark

nasjonalpark

Jomfruland nasjonalpark

Miljøverndepartementet har gitt Fylkesmannen i Telemark i oppdrag å etablere Jomfruland Nasjonalpark, der Jomfruland, Stråholmen og tilhørende havområder omfattes i forslaget til hva som skal vernes.

Utredningsarbeidet starter i 2013 med målsetting om at endelig verneforskrift og forvaltningsplan skal vedtas i 2016. I denne perioden skal vi fra Stråholmen være aktivt med i både prosjektgruppen (som utarbeider verneforskriften og forvaltningsplanen) og i referansegruppen (som er rådgivende ovenfor styringsgruppa og Kragerø kommune).

I prosjektgruppen deltar Bjørn Dolva som leder for velet og Torstein Kiil som representant for utvalgte kulturlandskap, og i referansegruppen deltar Jon Røstad og Randi Marheim som representanter for hhv. «hus og hytter» på Stråholmen.

Prosjektleder hos Fylkesmannen er Morten Johannessen (fmtemjo@fylkesmannen.no)

JomfrulandNasjonalpark

Ved hjelp av linkene nedenfor kan du finne mer informasjon og status for arbeidet som pågår med etablering av nasjonalparken:

Fylkesmannen i Telemark http://www.fylkesmannen.no/Telemark/Miljo-og-klima/Verneomrader/Jomfruland/
Kragerø kommune http://www.kragero.kommune.no/jomfruland-nasjonalpark
Telemark fylkeskommune http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Miljoe-og-friluftsliv/Aktuelt/Jomfruland-kan-bli-nasjonalpark#.Ue6OTaM4VhE