Hjem » Stråholmen vel

Stråholmen vel

Vi på stråholmen har lenge hatt ett vell fungerende Vel. De har som hovedoppgave å passe på at alt går godt for seg på vår lille perle.
Velets medlemmer blir valgt blant øyens «innbyggere» og valget foregår på Stråholmsdagen.
Dagens medlemmer er(Ajour pr. juli 13)
Leder : Bjørn Kristoffer Dolva ( 11 – 14 ) Gjenvalg
Kasserer : Amund Haldorsen ( 08 – 14 ) Gjenvalg
Styremedlemmer : Solrun Dolva ( 08 – 14 ) Gjenvalg
Jon Anders Røstad ( 09 – 15 ) Gjenvalg
Randi Marheim ( 13 – 15 )
Vara: Kenneth Sagedal ( 11 – 15 ) Gjenvalg
Marianne Werenskiold ( 13 – 15 )
Bryggekomite : Torstein Kiil (leder) ( 09 – 15 ) Gjenvalg
Kjell Folkestad ( 10 – 14 ) Gjenvalg
Jon Anders Røstad ( 11 – 15 ) Gjenvalg
Jon Viggo Dolva Sagedal ( 12 – 14 ) Gjenvalg
Skjøtselskomite : Torstein Kiil (leder) Gjenvalg
Per Magne Jensen Gjenvalg
Harald Dypedal Gjenvalg
Torkel Røstad Gjenvalg
Rolf Erik Grøn Gjenvalg
Håkon Dolva Sagedal Gjenvalg
Eivind Dypedal Gjenvalg
Brannvern : Einar Piene (mester) Gjenvalg
Kjell Folkestad (ass) Gjenvalg
Oljevern : Amund Haldorsen (Leder) Gjenvalg
Audun Kiil Gjenvalg
Bjørn Kristoffer Dolva Gjenvalg
Historiekomite : Torkel Røstad (leder) Gjenvalg
Solrun Dolva Gjenvalg
Revisor : Wenche Amundsen Gjenvalg
Berit Stokke (ass.) Gjenvalg
Valgkomimte : Erling Solhaug (leder) Gjenvalg
Edith Aars Gjenvalg
Viggo Dolva Gjenvalg
Rettelser, innspill osv kan sendes til hcf@straaholmen.no

 

Informasjon fra Stråholmen Vel