Hjem » Stråholmen vel  »  Stråholmen havn

Stråholmen havn

Velkommen til Stråholmen havn som du finner ved  58°54,4’N   09°39,2’E

Velforeningen er eier av moloen
Stråholmen vel har fra 2007 overtatt eieransvaret til moloen fra Staten. Velforeningen har hatt forvaltningsavtale med Staten siden 1975. Anlegget har blitt godt vedlikeholdt, men stormer og is har likevel ført til skader på selve moloen og tilførsel av store sandmasser inn i havnen. Velforeningen måtte derfor i 2007 gjøre omfattende utbedringsarbeider på vestre molo, skifte deler av dekket og nytt rekkverk på østre molo. Det er foretatt betydelig mudringsarbeider. Behovet for flere bryggeplasser er dekket ved å anlegge en betong flytebrygge ut fra stranda, ytre del også som taxibrygge. Samt ny brygge for allmenheten. Disse arbeidene har kostet ca. 1.4 mil. kr. Kostnadene er privatfinansiert ved innskudd fra medlemmene i velforeningen og ved låneopptak.

Allmennhetens bryggeplasser
Allmennheten har ca 45 m bryggeplatting på utsiden av østre molo i tillegg til gamle plasser på innsiden av den samme bryggen. Det er lagt ut 3 store moringer med bøye på utsiden som besøkende kan anvende. Allmennhetens del av molokostnadene i 2007 er finansiert ved lån som betjenes ved at brukerne betaler leie for overnatting. Taxibryggene er tilgjengelig for allment bruk. Det er kun tillatt med kort opphold ved disse 2 bryggene.

Døgnleie ved overnatting kr. 100,-  Starttidspunkt. Kl. 18.00
Hjelp oss å lette innkrevingen av døgnleien ved hver kveld å betale i postkassen innen kl. 20.00. Dagsbesøk som avsluttes før kl. 18.00 betaler ingen leie.

Søppel og toalettforhold
Kommunen henter ikke søppel på øya, så det henstilles til at man tar dette med seg til nærmeste havn på fastlandet. Det er heller ikke offentlig toalett på øya.

Stråholmen vel

Havnen sett fra nord øst (fugleperspektriv)

Havnen sett fra nord øst (fugleperspektriv)